محل تبلیغات شما
☠️علامت هشدار دهنده در خواستگاری از صحبت كردن در مورد گذشته خود اجتناب می كند از پاسخ به سئوالات طفره می رود يا اين كه آنها را كم اهميت جلوه می دهد.

#سوالات_خواستگاری

☠️علامت هشدار دهنده در خواستگاری

☠️علامت ,دهد ,كند ,كه ,خواستگاری ,هشدار ,☠️علامت هشدار ,می كند ,در خواستگاری ,هشدار دهنده ,دهنده در ,☠️علامت هشدار دهنده

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها