محل تبلیغات شما
آمادگی های روانی لازم برای ازدواج 1️⃣رسیدن به بلوغ و رشد کافی 2️⃣رسیدن به استقلال عاطفی وروانی 3️⃣رسیدن به خود آگاهی لازم 4️⃣دوست داشتن خود و دیگری 5️⃣توان ابراز خود 6️⃣لذت از تنهایی همچون با هم بودن 7️⃣ثبات شغلی و مالی

#سوالات_خواستگاری

☠️علامت هشدار دهنده در خواستگاری

لازم ,ازدواج ,روانی ,آمادگی ,های ,شغلی ,برای ازدواج ,لازم برای ,آمادگی های ,روانی لازم ,های روانی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

زخمه های دلتنگی